Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trainingburo Wijs!  

Tarief training en workshops:

De workshops en trainingen worden op maat aangeboden. U kunt voor een vrijblijvende offerte op maat contact opnemen.

Afzeggen individuele sessie:

Mocht u wegens omstandigheden niet naar de coaching kunnen komen, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur voor de behandeling telefonisch door te geven (of de voicemail in te spreken). Behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, worden bij u zelf in rekening gebracht. Hiervoor geldt een verzuimtarief van 75% van het tarief! Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder nr. 159/2000.

Afzeggen trainingen en workshops:

Mocht wegens omstandigheden de geplande training of workshop geen doorgang kunnen vinden of er vallen kandidaten af, wordt u verzocht dit minimaal 5 werkdagen voor de geplande datum telefonisch door te geven (of de voicemail in te spreken). Trainingen en workshops die niet tijdig zijn afgemeld worden voor 75% van het totaal afgesproken bedrag in rekening gebracht tot 24 uur voor de training. Indien er deelnemers afvallen of de training geannuleerd wordt binnen 24 uur van geplande datum worden deze voor 100% in rekening gebracht.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder nr. 159/2000.

Bereikbaarheid:

Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-41838583. Als u de voicemail inspreekt, bel ik u zo snel mogelijk terug.

Medische informatie:

Als u medicijnen gebruikt, er sprake is van epilepsie, allergieën of andere medische zaken die van belang kunnen zijn voor de behandeling, wil ik hiervan graag op de hoogte zijn. In de periode dat u bij mij in behandeling bent kan het nodig zijn om mondeling, via email of schriftelijk informatie te verstrekken aan andere betrokkenen. Te denken valt aan huisarts of andere behandelaars. Verslagen voor betrokken hulpverleners zal ik zoveel mogelijk aan u meegeven, echter ook telefonisch of per e-mail is het vaak zinvol om informatie uit te wisselen.

Naast bovenstaande ben ik verplicht te rapporteren naar de verwijzend huisarts of specialist over het verloop van de behandeling. Dit doe ik doorgaans rechtstreeks en per post.

Ik doe dit nooit zonder u in kennis te stellen.

Privacy

Onze trainers, coaches en medewerkers nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Trainingsburo Wijs gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met jouw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Jouw klantgegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de Trainingsburo Wijs vernietigd.

Klachtenregeling 

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van Trainingsburo Wijs. Indien u een klacht heeft kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Trainingsburo Wijs streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven.
Hier kunt u rechtstreeks naar ons klachtenformulier.

Klachtenprocedure

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij Trainingsburo Wijs.
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier vindt; het ingevulde formulier kunt u verzenden en wordt dan ontvangen door Josanne Toussaint, eigenaar van Trainingsburo Wijs..
U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.

Deze voorwaarden zijn geldig van 1 januari 2019 tot 31 december 2020