Wijs voor advocaten

wijs-voor-advocatuur-1612270378.jpg

Uw succes en uw falen


Als advocaat functioneer je in verschillende krachtenvelden. In die kleinere en grotere arena’s sta je ergens voor en heb je te maken met verschillende partijen en belangen. Hoe stevig of flexibel beweeg jij daarin en wat is karakteristiek voor hoe jij overkomt, hoe jij pleit en hoe je belanghebbende partijen benadert? Hoe ziet dat er uit op de momenten van de waarheid, wanneer de druk oploopt?

Sturing op je eigen stijl van communiceren afgestemd op de context en de gesprekspartner(s) is een belangrijke sleutel voor je succes. Je toon, je timing, je blik of houding kunnen het verschil betekenen tussen goed of slecht overkomen bij de rechter of cliënt, tussen succes of falen, tussen draagvlak of weerstand,
tussen duidelijk zijn of dwingend. Net dat ene onderhandelsucces behalen of toch zitten met dat slechte gevoel na afloop.

Interactie

Iedere vorm van communicatie is interactie. Wat zend jij en wat ontvangt de ander? Dit gaat steeds over en weer. Is wat jij denkt dat je uitzendt ook wat de ander ontvangt?

De signalen die we uitzenden zijn vaak onbewust en diepgeworteld in ons systeem.

Bij onszelf maar ook bij de ander. We hebben allemaal een ander referentiekader van waaruit we een boodschap interpreteren of (be)oordelen. Als advocaat laveer je als kameleon tussen verschillende partijen en belangen.

De bewuste keuze van wat je uitzendt in je totale communicatie beperkt zich vaak tot het verbale deel: de inhoud en de woorden die je kiest voor je boodschap. Maar dit is slechts een klein deel van de totale impact die jij maakt. Wat zegt jouw lichaamstaal en gezichtsexpressie? Wat vertelt je stem? Ben jij je volledig bewust van
wat je vocaal en visueel uitzendt?

Je bent echt sterk, overtuigend en geloofwaardig als spreker als inhoud en vorm op elkaar afgestemd zijn.


Verbale en non-verbale impact

Wij bieden een programma voor meer grip op je impact en je stijl van communiceren speciaal voor advocaten. Dat doen we door te onderzoeken wat je verbale én je non-verbale impact is. Dat laatste is het niveau waar de meeste impact te halen is. We helpen je te snappen en ervaren hoe dat bij jou werkt, zodat de flexibiliteit van je stijlen toeneemt. Zodat je beter in verbinding blijft met waar je voor staat als mens en advocaat en dus makkelijker in verbinding komt en blijft met anderen. Zodat je goed zichtbaar en hoorbaar bent, je verschil weet te maken en kan overtuigen. We werken daarnaast aan de verbale impact door advocaten meer inzicht te geven in het bouwen van een solide argumentatieboom en het afbreken van die van de wederpartij. Het koppelen van de juridische grondslagen van de eis aan een nevenschikkende of meervoudige argumentatie.

In de training ‘Argumenteren met impact’ komen inhoud en vorm in één training samen. Het overige aanbod gaat dieper in op de persoonlijke performance en is volledig gericht op de non-verbale impact van de deelnemer en zijn/ haar skills. Alles is toegespitst op de specifieke aspecten van de advocatenpraktijk met zijn verschillende doelgroepen.

 

Binnen de werkpraktijk van de advocaat is het naast de juridische inhoud noodzakelijk dat de advocaat kan verbinden, afstemmen, vertrouwen winnen en overtuigen. Dit doe je door bewuste inzet van je stem, spraak, lichaamshouding, adem, mimiek, micro-expressie, prosodie en gebaren afgestemd op de context.

Wijs! is een erkend instituut door de Nederlandse orde van Advocaten. Erkenningslogo kleur in jpg.jpg 

ONS AANBOD