Trainingsaanbod Advocaten

1.    Persoonlijke impact programma – De Masterclass , 1 dag van 9.30 – 16.30, max 12 personen

Trainers: Josanne Toussaint en André de Jong

 

Inhoud:

 • Interactief college over de wetenschap achter de impact van lichaamstaal, stem en spraak;
 • Oefeningen en opdrachten om de impact van non-verbaal gedrag zelf te ervaren;
 • Persoonlijke communicatiestijlen test;
 • De Impact Indicator bij pleidooien;
 • Reflecties op de eigen stijl.

 

Na de Masterclass:

 • Heb je inzicht in welke verschillende communicatiestijlen er zijn en welk non-verbaal gedrag hier bij hoort en hoe je dit kan herkennen;
 • Ken je verschillende aspecten van je non-verbale impact;
 • Weet je hoe en waaraan je gedrag van andere kunt herkennen bij jezelf en anderen;
 • Heb je meer inzicht in welke mate je stem, spraak, houding en mimiek congruent zijn met je boodschap;
 • Weet je welke oordelen er gegeven worden aan de verschillende houdingen, blikken en bewegingen;
 • Weet je welke oordelen er gegeven worden aan de verschillende stemmen.

 

 -----------------------------------------

2.      Persoonlijke impact programma: de Impact Groep:  6 halve dagen in 1 jaar, maximaal 8 deelnemers

Trainers: Josanne Toussaint en André de Jong

 

Inhoud:

 • De eerste bijeenkomst van het jaarprogramma van de trainings- en klankbordgroep ontvang je je impact indicatie score rapport met hierin de analyse van jouw non-verbale impact inclusief ontwikkelpunten.
  • Het rapport is gebaseerd op objectieve metingen en observaties tijdens de Masterclass;
  • Het bevat op de wetenschap gebaseerde interpretaties;
  • Het rapport is vrij van oordelen, maar gericht op wat jij feitelijk hebt laten zien en horen.
 • De daarop volgende bijeenkomsten staan steeds 1 of 2 deelnemers met een door hem of haar gekozen thema centraal. Bijvoorbeeld: pleiten, presenteren, draagvlak krijgen, omgaan met verschillende partijen in de rechtbank, jezelf profileren, overtuigen. Dit onderwerp wordt plenair behandeld met oefening en intervisie;
 • Tijdens de bijeenkomsten worden de persoonlijke ontwikkelpunten besproken en getraind;
 • Er is bij iedere bijeenkomst ruimte voor de bespreking van een persoonlijke casus.

 

Na het jaarprogramma:

 • Ben je in grote mate bewust van je eigen impact als advocaat;
 • Kan je jouw communicatiestijl(en) en non-verbale communicatie inzetten voor meer verbinding in de krachtenvelden waarin je je begeeft;
 • Herken je gedrag van anderen veel sneller en weet je hoe daar op in te spelen;
 • Weet je hoe je over kan komen op anderen en hoe je dit kan aanpassen;
 • Kan je de non-verbale signalen van anderen beter lezen en interpreteren;
 • Kan je jouw houding, stem, spraak afstemmen op de situatie, context en op jezelf;
 • Heb je collegiale contacten opgebouwd waar je nog lang je communicatieve professionaliteit meer door ontwikkelt.

 

 -----------------------------------------

3.      Juridisch argumenteren met impact: 1 dag van 9.30 – 16.30, max 10 personen

 Trainers: Josanne Toussaint en Annemiek Machielse

 

Inhoud

 • Interactief college over de kracht van argumentatie en argumentatiestructuren;
 • De opbouw van een argumentatieboom;
 • Het opbouwen van een overtuigend pleidooi;
 • Juridische argumentenboom voor je client opbouwen;
 • Juridische argumentenboom van de ander herkennen en afbreken;
 • Oefening opbouwen argumentatiestructuur;
 • Theorie en wetenschap achter je stem en spraak bij overtuigen;
 • Oefening het overtuigend presenteren van je argumentatiestructuur.

 

Na de juridisch argumenteren met impact weet je:

 • Hoe je een goede argumentatiestructuur opbouwt;
 • Waarom dit zo belangrijk is;
 • Hoe je de argumentatie van de tegenpartij kan herkennen en afbreken;
 • Welke aspecten bepalen hoe jij klinkt en hoe jij over komt;
 • Hoe je je argumenten overtuigend kan presenteren;
 • Hoe je overtuigend en klinkt en wat je daar voor kan inzetten;
 • Hoe je deze aspecten kan trainen en inzetten.

 -----------------------------------------

4.    De Masterclass Stemkracht , 1 dag van 9.30 – 16.30, max 10 personen

Trainers: Josanne Toussaint

 

Inhoud:

 • Interactief college over de wetenschap achter de impact van je stem en spraak;
 • Inzicht in de ingrediënten die bepalen hoe jij klinkt en hoe jij overkomt; adem, houding, stem, articulatie, ritme, volume en intonatie;
 • Individuele concrete oefeningen en opdrachten ingezet op jouw persoonlijke ontwikkelvraag;
 • Een map met oefeningen en achtergronden.
 • Een dag met veel inzichten, eyeopeners en direct toepasbare kennis en ervaringen. Je vaardigheid als spreker en professioneel overtuiger is naar een volgend level getild.

 

Na de Masterclass Stemkracht weet je:

 • Hoe jij klinkt;
 • Welke aspecten bepalen hoe jij klinkt en hoe jij over komt;
 • Hoe je deze aspecten kan trainen en inzetten;
 • Waarom je stem en spraak congruent moet zijn met je boodschap en hoe je dat doet;
 • Welke oordelen er gegeven worden aan de verschillende stemmen;
 • Welke verschillende stem en spraak profielen er zijn en hoe je deze kan herkennen en kan inzetten voor meer verbinding in een team of groep;
 • Hoe je emoties (boos, blij, zenuwachtig, enthousiast, ….) kan herkennen in je lijf en geluid.

 

 -----------------------------------------

5.      Masterclass Stemkracht – e-learning        

Begeleider: Josanne Toussaint

Inhoud:

 • 11 modules theorie,
 • casuïstiek uit de advocaten praktijk
 • video- en audiofragmenten
 • Een werkboek dat gedurende de looptijd van de e-learning als procesboek gebruikt kan worden.
 • Online verdiepingslessen waarbij vragen en casuïstiek ingebracht kunnen worden.

 

Na het actief doorlopen van het online programma Stemkracht weet je:

 • Hoe jij klinkt;
 • Welke aspecten bepalen hoe jij klinkt en hoe jij over komt;
 • Hoe je deze aspecten kan trainen en inzetten;
 • Waarom je stem en spraak congruent moet zijn met je boodschap en hoe je dat doet;
 • Welke oordelen er gegeven worden aan de verschillende stemmen;
 • Welke verschillende stem en spraak profielen er zijn en hoe je deze kan herkennen en kan inzetten voor meer verbinding in een team of groep;
 • Hoe je emoties (boos, blij, zenuwachtig, enthousiast, ….) kan herkennen in je lijf en geluid.